ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาห้วยยาง ถึงบ้านนาเยีย อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
17/05/2562 09:00
17/05/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด