ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณตั้งแต่ร้าน Pooh coffee ถึง หน้าโรงแรมเกษมสุข และในซอยที่อยู่ในช่วงดังกล่าว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. บริเวณตั้งแต่ร้าน Pooh coffee ถึง หน้าโรงแรมเกษมสุข และในซอยที่อยู่ในช่วงดังกล่าว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
12/12/2562 09:00
12/12/2562 16:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด