ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเชือก,บ้านหนองปลิง,บ้านดอนเมย,บ้านก่อ,บ้านโหนนหนามแท่ง,บ้านหนองแคน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
25/01/2562 09:00
25/01/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด