ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PON5S-27 ถึง BUA4S-12 ถึง BUA1S-15
ดับไฟปฏิบัติงาน ปักเสาแรงสูงขนาด 12.20 เมตร
1.ดับไฟทั้งวัน เวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านสามแยก , อบต.ศรีชมพู , โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
12/12/2562 07:00
17/12/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด