ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองบัว ม.1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ, บ.หนองแสง ม.1,2,7,8, บ.โนนสะอาด ม.3, บ.หนองอีดุม ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ และบ.สี่แยกสมเด็จ ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนชนิดสายแรงสูง
10/08/2562 08:00
10/08/2562 17:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด