ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณกลุ่มโรงงาน MMC บางส่วน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 KV เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เพื่อลดปัญหาไฟดับสาเหตุจาก นก, งู, กระรอก ให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีพื้นที่ไฟดับได้แก่ กลุ่มโรงงาน MMC บางส่วน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
**ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
15/12/2562 08:00
15/12/2562 17:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด