ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก บ.ผักหนาม อ.กระนวน ถึง บ.กระนวน อ.ซำสูง
ดับไฟเพื่อแก้ไขอุปกรณ์ชำรุด ปรับแต่งเสาเอียง ตัดต้นไม้ในไลน์ Feeder 8
12/03/2562 09:00
12/03/2562 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ