ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โพธิ์คำพุทธคีรี ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
รื้อถอนและติดตั้งลูกถ้วยแรงสูงใหม่
26/04/2562 09:00
26/04/2562 16:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด