ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโปโล ตำบลไก่คำ ถึง บ้านไร่ ตำบลห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
15/08/2562 09:00
15/08/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด