ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสระขาม ถึง บ้านโนนศรีสุข
ดับไฟเพื่อติดตั้งดรอปเอ้าท์ฟิวส์คัทเอ้าท์ จำนวน 3 ชุด เเละติดตั้ง คอร. จำนวน 1 ชุด
11/07/2562 09:00
11/07/2562 16:00
กฟอ.นางรอง
081-7903848
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ