ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังชัน หมู่ 4 ตำบล สัมพันธ์ อำเภอ ศรีมหาโพธิ
ตัดไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
15/09/2562 09:00
15/09/2562 12:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps