ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ บ้านชุกมะตูม(ดาบกรี) บ่อน้ำเสีย
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงเปลี่ยนคอน DDE ชำรุด ปากทางแยกศาลเจ้าโฟรงไม้
14/12/2562 08:30
14/12/2562 13:00
กฟอ.ท่าม่วง
034-611099,034-612066,034-658184
คชาศักดิ์ ทองดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ วันที่ 14 ธ.ค. 2562