ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ5 ถึง ตรงข้ามโรงเรียนห้วยบง (ฝั่งตะวันออก ถนนพหลโยธิน)
พื้นที่ดับไฟฟ้าตั้งแต่สถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ5 ถึง ตรงข้ามโรงเรียนบ้านห้วยบง (ฝั่งตะวันออก ถนนพหลโยธิน) บ้านท่าเรือ บ้านห้วยเคียนเหนือ บ้านโป่งขาม บ้านห้วยบง
23/11/2562 09:00
23/11/2562 17:00
กฟจ.พะเยา
054449528
ธวัช มะโนใจ
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งประกาศดับไฟ