ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนสวรรค์ ม.9 (คุ้มลานมันผดุง),บ้านสี่แยกสมเด็จ ม.5,บ้านหนองกุง ม.13 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เข้าดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีความมั่นคงและประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
23/01/2562 11:00
23/01/2562 13:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด