ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางบ้านเหล่าเขวา ถึง บ้านบ่อชะแน่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
07/06/2562 09:00
07/06/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด