ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนสามแยกวังชมภู ถึง บ้านวังทอง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาและเปลื่ยนสายไฟฟ้า
11/12/2562 09:00
11/12/2562 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056761244
พิทยา โกมาร