ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านยอมงาม ม.3,ม.12 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ มีความจำเป็นต้องของดจ่ายไฟเป็นการชั่วคราวบริเวณ บ้านยอมงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันอังคาร ที่ 24 ธ.ค.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00น. จากปากทางเข้าบ้านยอมงามตลอดจนสุดปลายสาย และหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดทาง กฟอ.เวียงสระ จะจ่ายไฟคืนทันที จึงห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ขออภัยในความไม่สะดวก
24/12/2562 09:00
24/12/2562 16:00
กฟอ.เวียงสระ
077361100,077361124
อภิสิทธิ์ หอมชื่น
ลำดับดาวน์โหลด