ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ ทุกหมู่บ้าน(ยกเว้น บ.โนนอุดม) และ บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ดำเนินการเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง
26/03/2562 09:00
26/03/2562 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด