ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนน 3121 (บางคล้า-แปลงยาว ช่วงตั้งแต่คลองชลประทานบางบ่อ ถึง ฟาร์มไก่ธนวัฒน์ วัดไผ่แก้ว โรงเรียนไผ่แก้ว บ้านลาดปลาเค้า ห่อส่งน้ำประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลแปลงยว อบต.แปลงยาว รีสอร์ทลีรพลซอย CF ฟอร์มทังหมด ฟาร์มธนวัฒน์ โรงฟักไข่ CFฟาร์ม
เปลี่ยนสายก่อสร้างระบบจำหน่าย จากสี่แยกบางคล้า-แปลงยาว
08/12/2562 08:00
08/12/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด