ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ริมถนนสุวรรณศรฝั่งขาไปวิหารแดง ตั้งแต่เลยปั้มปตท.อุทัยกุลปิโตรเลียม ถึง หมวดการทางหนองแค ที่1 แขวงทางหลวงสระบุรี
จะดำเนินการติดตั้งโหลดเบรคสวิตช์ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115,000 โวลต์ จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ ทำงานบริเวณตรงข้าม บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด ซึ่งในการดำเนินการ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า
20/12/2562 08:00
20/12/2562 17:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
สุธี เพ็งวัน