ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสามแยกบ้านหนองงูเหลือม
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวเสาระบบจำหน่ายแรงสูง
17/12/2562 09:00
17/12/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด