ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดข่วงเปาไปทางทิศเหนือ ถึง สามแยกตรงข้ามหน้าบ้าน ส.ส.สุรพล / บริเวณหน้าวัดข่วงเปาไปทางทิศใต้ ถึง คริสตจักรจอมทอง/บ้านสันป่าซาง และบ้านป่ากล้วยบางส่วน
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก โดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน(ล่อฟ้าแรงต่ำ) จำนวน 30 ชุด
06/12/2562 09:00
06/12/2562 16:00
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี