ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนสมานมิตร และ ซอยประชาอุทิศ บ้านหนองนายขุ้ย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 ต้น
17/12/2562 09:00
17/12/2562 16:00
กฟจ.สงขลา
074 – 806119 , 074 - 806128
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ