ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทุ่งระหาร ถึง วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเปลี่ยนสายแรงสูง ย้ายเสา
31/10/2562 08:00
31/10/2562 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907896
อนุวัตร สระพัง
ลำดับดาวน์โหลด