ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.คำหม่วย ม.5 และบ.ภูแกลบ ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
23/02/2562 08:00
23/02/2562 17:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด