ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปั้มเชลล์ถึงบริเวณบ้านหนองโพรง
1.รื้อถอนหม้อแปลง 1 เครื่อง และติดตั้งหม้อแปลง 2 เครื่อง
2.ปักเสาขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
3.สายแรงต่ำ 50 AW. จำนวน 1,160 เมตร
30/08/2562 08:30
30/08/2562 16:30
กฟอ.นางรอง
0850234581
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ