ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพุทธสาคร ม. 10 ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
15/12/2562 08:30
15/12/2562 17:00
กฟฟ.อ้อมน้อย
02-4206656
ไฉน พรหมสรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด