ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าโมง
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสา ขนาด 12ม. จำนวน 34 ต้น
โดยทำการดับไฟวันที่ 18,20,24 ธันวาคม 2562
18/12/2562 09:00
24/12/2562 16:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด