ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองบัวโดน หมู่1, หมู่7, หมู่11 และ หมู่12 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ หรือ PEA สมเด็จ จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มความมั่นคงและ
ประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น PEA สมเด็จ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

- ?? วันที่ 23กุมภาพันธุ์ 2562

- ? เวลา 08.30น. - 09.30น. และเวลา 16.00น. - 17.00น.

- ?? พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
??? บ.หนองบัวโดน หมู่1, หมู่7, หมู่11 และ หมู่12 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ก็จะทำการเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้ตามปกติ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยนะครับ
23/02/2562 08:00
23/02/2562 17:00
กฟอ.สมเด็จ
089-7823844
สุรศักดิ์ ศรีธรรมา
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ