ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.น้ำอ้อม หน้าวัดป่าบ้านน้ำอ้อม
ดับไฟเพื่อซ่อมแซม CT,VT มิเตอร์แบ่งแดน KRA07S-31
02/04/2562 09:00
02/04/2562 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ