ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณข้างโรงน้ำแข็งวารีเทพ มทส.ประตู 2
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง 22 เควี
16/12/2562 09:00
16/12/2562 14:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
กิตติศัพท์ สุริยะรังสรรค์
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ