ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 2 ตำบลบ้านทาม อำเภอ ศรีมหาโพธิ
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ตัดไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
13/09/2562 13:00
13/09/2562 16:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps