ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โฮมโปร โลตัส บีควิก
ดับไฟปฏิบัติงานเชื่อมโยงสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ลำปาง1 และลำปาง 3
14/12/2562 08:00
14/12/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด