ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกสี หมู่3 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
02/03/2562 08:00
02/03/2562 12:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด