ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทพกระษัตรีทางขาเข้าเมืองภูเก็ตตั้งแต่ โครงการอุโมงค์มางลอดบ้านเมืองใหม่ ถึงหน้าซุปเปอร์ชิปบ้านเมืองใหม่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ถนนเทพกระษัตรีทางขาเข้าเมืองภูเก็ตตั้งแต่ โครงการอุโมงค์มางลอดบ้านเมืองใหม่ ถึงหน้าซุปเปอร์ชิปบ้านเมืองใหม่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
17/12/2562 09:00
17/12/2562 16:30
กฟอ.ถลาง
076-386885 , 076-376880
ปาณิสรา ศรีวิไล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 17/12/2562