ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ทางลอดดอนแก้ว ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
ดับไฟเพื่อดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย
18/12/2562 09:00
18/12/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
0838633895
ศุภโชค บุญเพ็ง