ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงสีโชคทวีถึงบ้านหินกอง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง
08/02/2562 09:00
08/02/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด