ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตั้งแต่แยก สภ.พุทธมณฑล-แยกสายห้า หน้าห้างแมคโคร
กฟส.อ.พุทธมณฑลขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานยกระดับสายส่ง 115 เควี
08/09/2562 07:00
08/09/2562 17:00
กฟอ.พุทธมณฑล
0830197890
พลกฤต บรรยวัสถ์