ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพนาวัลย์ (ฝั่งทิศตะวันตก ถนน เชียงใหม่ - ฝาง)
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
16/12/2562 09:00
16/12/2562 16:30
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภโชค บุญเพ็ง