ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ป่านกขาบ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งลูกถ้วยแรงสูงใหม่
18/04/2562 09:00
18/04/2562 16:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด