ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านยุง ถึง บ้านสว่างใต้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
04/06/2562 09:00
04/06/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด