ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ๊อดเบรคยนต์ ถึง แยกป่าขาม
ดับไฟปฏิบัติงานเชื่อมโยงสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ลำปาง1 และลำปาง 3
17/12/2562 08:00
17/12/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ