ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3,ม.4 หนองกลางนา ตั้งแต่แยกตลาดท่าฝางถึงคลองบางสองร้อย อบต.หนองกลางนา , โรงงานรีไซเคิล,ซอยบ้านท่าเสาใหม่,ซอยหนองรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาพาดสาย
12/12/2562 08:30
12/12/2562 16:00
กฟจ.ราชบุรี
0860628737
ธนา เนียมพิบูลย์
ลำดับดาวน์โหลด