ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.นิคมอุตสาหกรรม WHA4, 2.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา(อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล), 3.บ.เอสเฟรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 5.ผู้ใช้ไฟตั้งแต่แยกพวงมาลัย ถึง บริเวณวัดหนองมะปริง ถึงสุดเขต กฟอ.ปลวกแดง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง มีการดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบสายส่ง บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 จึงขอแจ้งว่าจะของดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบ 22 เควี ใน วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.– 17.00 น.
28/12/2562 08:00
28/12/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 28 ธ.ค. 2562