ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองไทร ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถึง บ้านนิคมเขต ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
รื้อถอนและปักเสา ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายแรงสูง ระยะทาง 320 เมตร
24/05/2562 09:00
24/05/2562 16:30
กฟอ.นางรอง
0972396018
ณัฐพงษ์ สมร่าง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ