ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกไม้แดง ซ.3
ดับไฟปฏิบัติงานย้ายแนวปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ซ.3 โคกไม้แดง
28/08/2562 09:00
28/08/2562 12:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps