ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนโพธิ์ ถึง บ้านนาเยีย ต.โนนโพธิ์ อ.เมือ. จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
19/09/2562 09:00
19/09/2562 16:00
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด