ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบ่อปุ๊ ซอย 1,2,3,4,5,6,7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
ขอดับไฟเพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง
18/12/2562 09:00
18/12/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภโชค บุญเพ็ง