ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหมู่ 16 17 ต.ปากแรต หมู่ 7 8 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณปากทางซอยโคกหม้อ 13 ถึง โรงสีบ้านยาง ซอยอนามัยบ้านยาง หมู่ 16 17 ต.ปากแรต หมู่ 7 8 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
19/12/2562 08:30
19/12/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายสฤษฎ์เดช 082-4402336
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด