ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาดอกไม้ ถึง ปากทางบ้านน้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
14/01/2562 09:00
14/01/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด